Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wolnosc

Wolność

Biuletyn Informacyjny Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Katowicach, wydawany przez działaczy “Solidarności” i KPN związanych z KOWzP. Pismo ukazywało się w okresie: II-IX 1981. Łącznie wydano 6 numerów (jeden podwójny) o objętości 4-12 s. i zmiennym formacie, starając się utrzymać regularną, miesięczną częstotliwość ukazywania. Pismo drukowano na maszynach poligraficznych MKZ-tu, metodą zbliżoną do druku na maszynie rotaprint. Inicjatywa wydawania na Śląsku pisma poświęconego tematyce walki o uwolnienie więźniów politycznych w PRL powstała w środowiskach opozycyjnych skupionych wokół Teresy Baranowskiej i Kazimierza Dolińskiego, związanych z powstającym u boku struktur Regionu Mazowsze ruchem żądającym wypuszczenia na wolność liderów KPN. W numerze 1. biuletynu ukryto pod pseudonimami kolegium redakcyjne pisma z powodu braku praw do reprezentowania ukonstytuowanego w Warszawie w II 1981 Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz oficjalny brak poparcia delegatów MKZ Katowice dla powołania do życia takiej inicjatywy, przy formalnym wykorzystaniu lokalu, sprzętu poligraficznego i kanałów dystrybucyjnych MKZ-tu. Poparcie dla działań komitetu zostało udzielone 5 III 1981 przez delegatów MKZ Katowice. W tym czasie inicjatorzy zostali włączeni również w struktury ogólnopolskie KOWzP. Od numeru 2. z 15 III 1981 biuletyn sygnowało kilkuosobowe kolegium redakcyjne. W późniejszym czasie redaktorami odpowiedzialnymi biuletynu zostali Teresa Baranowska i Tadeusz Wielgolawski. Zmiany w podtytule pisma odzwierciedlały rozwój organizacyjny ruchu społecznego walczącego o uwolnienie ludzi więzionych w PRL za poglądy polityczne: od biuletynu Koła Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania, poprzez biuletyn Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, do biuletynu Regionalnych Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania Katowic i Bielska-Białej.

W tematyce pisma można wyróżnić trzy główne nurty: najważniejszy – związany z obroną więźniów politycznych, poboczne – propagujący poglądy ideowe KPN oraz rozliczający zbrodnie komunistyczne z przeszłości (1956, 1968, 1970). Najistotniejszym wątkiem tematycznym było nagłaśnianie rażących przykładów prześladowania działaczy opozycji z powodów politycznych oraz społecznych inicjatyw mających na celu przestrzeganie praw człowieka i obywatela przez reżim komunistyczny. Pismo informowało o aresztowaniu przywódców KPN, represjach jakie dotknęły za wyrażanie przekonań politycznych działaczy opozycji, nagłaśniało sprawę odsiadujących wyroki długoletniego więzienia braci Ryszarda i Jerzego Kowalczyków. Sporo miejsca poświęcono poglądom politycznym osób represjonowanych, zarazem propagując idee KPN poprzez publikację fragmentów prac i artykułów Leszka Moczulskiego.

Ryszard Mozgol

Poprzednia strona: Wydawnictwa

Strona głowna - Historia KPN

wolnosc.txt · ostatnio zmienione: 2011/11/16 00:00 (edycja zewnętrzna)