Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


adam_macedonski

Adam Macedoński

Członek założyciel KPN – Obszar Kraków, ur. 29 I 1931 we Lwowie.

Od 1940 w Polsce, w Krakowie. W 1945 organizator grupy Ruchu Oporu AK w Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W 1946 uczestnik strajku uczniowskiego i demonstracji z okazji święta 3 V. Represjonowany przez UB, zmuszony do przerwania studiów i podjęcia pracy w 1952 w hucie szkła. W 1956 członek Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego na Politechnice Krakowskiej, organizator pomocy dla powstania węgierskiego. W IV 1960 uczestnik obrony Krzyża w Nowej Hucie. Od 1976 współpracownik KOR, od 1977 aktywny działacz ROPCiO. W IV 1978 założyciel Instytutu Katyńskiego, od 1979 wydawca niezależnego pisma “Biuletyn Katyński”. W IV 1979 współzałożyciel Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy. Pomysłodawca i wydawca niezależnego pisma “Krzyż Nowohucki”. W IV 1980 współorganizator pierwszej niezależnej manifestacji w Nowej Hucie w 20. rocznicę obrony Krzyża Nowohuckiego. We IX 1979 sygnatariusz deklaracji założycielskiej KPN. W VIII 1980 uczestnik głodówki w nowohuckim kościele Arka Pana, popierającej protest gdańskich stoczniowców.

Od IX 1980 członek “S”, działacz krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania /KOWzP/.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, zwolniony w VII 1982. W 1984 współtwórca krakowskiej Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy, w 1986 założyciel Rodziny Katyńskiej w Krakowie.

Od 1953 autor rysunków satyrycznych publikowanych w wielu pismach w kraju (m.in. w “Przekroju”, “Szpilkach”, “Magazynie Polskim”, “Tygodniku Powszechnym”) i za granicą. Autor wielu wystaw plastycznych w kraju i za granicą. Od 1967 także autor wierszy i krótkich utworów prozą publikowanych m.in. w “Tygodniku Powszechnym” i “Przekroju”. W 2007 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prosimy o zdjęcia oraz o nadsyłanie wspomnień

Działacze, których nazwiska rozpoczynają się na literę M

Lista działaczy Konfederacji Polski Niepodległej - alfabet

Strona głowna - Historia KPN

adam_macedonski.txt · ostatnio zmienione: 2011/11/16 00:00 (edycja zewnętrzna)